Menu

Výučbový portál Moodle

Čo je Moodle

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy spustila od začiatku akademického roka 2012/2013 nový portál s výučbovým systémom Moodle.

Portál sa nachádza na adrese https://moodle.vsemba.sk/ a jeho hlavné úlohy sú:

 • podávať základné informácie o predmetoch;
 • poskytovať bezplatne elektronické študijné materiály;
 • umožňovať dištančné štúdium vybraných predmetov;
 • slúžiť na odovzdávanie zadaní a elektronické testovanie.

Prístup do Moodlu

Na prístup k výučbovému portálu Moodle využívajú študenti rovnaké meno a heslo ako na prístup do študentského portálu.

Ak si chcete zmeniť heslo do Moodlu, musíte tak urobiť v študentskom portáli, pretože v Moodli to nie je možné.

Keďže Moodle je založený na inej technológii ako študentský portál, treba sa do neho prihlasovať osobitne.

Do portálu Moodle je možné vstúpiť

 • priamo cez horeuvedenú linku;
 • zo študentského portálu prostredníctvom liniek
  • v rozvrhu;
  • v elektronickom indexe pri príslušných predmetoch.
  • Tieto linky sú označené logom Moodlu.