Menu

Pomoc

Čierna skrinka

Prostredníctvom Čiernej skrinky môžete nahlásiť svoje problémy, podnety a nápady v oblasti učebného procesu a podporných služieb (študijné oddelenie, informačné systémy), ako aj ďalšie námety na zlepšenie našej vysokej školy.

Platby *

V tejto sekcii nájdete všetky informácie súvisiace s platbami.

Platené termíny *

V tejto sekcii nájdete všetky informácie súvisiace s platenými termínmi skúšok.

Prihlasovacie údaje

Tu nájdete všetky informácie súvisiace s prihlasovaním do školských systémov.

Používateľské príručky

V tejto sekcii nájdete používateľské príručku k samotnému študentskému portálu a podrobnú príručku k elektronickým zápisom.

Smernice a tlačivá *

V tejto sekcii je možné nájsť rôzne potrebné tlačivá a všeobecné informácie súvisiace so štúdiom.

 

* Sekcia je dostupná až po prihlásení.