Menu

Balíček literatúry pre študentov VŠEMvs – Mgr. štúdium

 

Knihy v tomto balíčku sú určené pre študentov  magisterského štúdia na VŠEMvs.

Základný balíček obsahuje prístup k elektronickým učebniciam prostredníctvom digitálnej knižnice Smarteca.
Cena balíčka po zľave je 22 €.

Rozšírený balíček obsahuje 11 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam:

 • Ferenčíková, S. a kol.: Medzinárodná expanzia firiem
 • Rybárová – Grisáková: Podnikateľské riziko
 • Papula, J. - Papulová, Z.: Stratégia a strategický manažment
 • Horbulák, Zs.: Finančné dejiny Európy
 • Klimovský, D.: Základy verejnej správy
 • Stacho, Z. - Stachová, K.: Organizácia manažérskej práce
 • Filip, S.: Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie
 • Gozora, V.: Krízový manažment podniku
 • Kuril, J.: Verejná a štátna služba
 • Dudová, I. - Stanek, V. - Polonyová, S.: Sociálna politika 
 • Oláh, M. - Šidelský, Ľ. - Cibák, Ľ.: Finančná kontrola 

Cena balíčka po 30% zľave je 137,48 €.

 

Prémiový balíček obsahuje 5 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam + 4 atraktívne publikácie z vydavateľstva WK:

 • Ferenčíková, S. a kol.: Medzinárodná expanzia firiem
 • Rybárová – Grisáková: Podnikateľské riziko
 • Papula, J. - Papulová, Z.: Stratégia a strategický manažment
 • Horbulák, Zs.: Finančné dejiny Európy
 • Klimovský, D.: Základy verejnej správy
 • Stacho, Z. - Stachová, K.: Organizácia manažérskej práce
 • Filip, S.: Postavenie Slovenskej republiky v krízovom manažmente Európskej únie
 • Gozora, V.: Krízový manažment podniku
 • Kuril, J.: Verejná a štátna služba
 • Dudová, I. - Stanek, V. - Polonyová, S.: Sociálna politika 
 • Oláh, M. - Šidelský, Ľ. - Cibák, Ľ.: Finančná kontrola 

+

 • Musa, H. a kol.: Medzinárodné financie
 • Oreský, M.  a kol.: Aplikovaný marketing
 • Holub, D. a kol.: Základy práva pre ekonómov
 • Bystrická, K. a kol.: Internetový obchod 2

Cena balíčka po 30% zľave je 187,32 €.