Menu

Balíček literatúry pre študentov VŠEMvs – 3. ročník

Knihy v tomto balíčku sú určené pre študentov 3. ročníka bakalárskeho štúdia na VŠEMvs.


Základný balíček obsahuje prístup k elektronickým učebniciam prostredníctvom digitálnej knižnice Smarteca.
Cena balíčka po zľave je 22 €.

Rozšírený balíček obsahuje 6 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam:

 • Dudová, I.: Ekonómia vzdelávania
 • Kachaňáková, A.: Organizačná kultúra
 • Schultzová, A. a kol.: Daňovníctvo - daňová teória a politika
 • Kušnírová, J. - Válek, J.: Daňovníctvo - zbierka
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a manažment
 • Cibáková, V. - Rósza, Z. - Cibák, Ľ.: Marketing služieb

Cena balíčka po 30% zľave je 71,15 €.

 

Prémiový balíček obsahuje 6 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam + 4 atraktívne publikácie z vydavateľstva WK:

 • Dudová, I.: Ekonómia vzdelávania
 • Kachaňáková, A.: Organizačná kultúra
 • Schultzová, A. a kol.: Daňovníctvo - daňová teória a politika
 • Kušnírová, J. - Válek, J.: Daňovníctvo - zbierka
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a manažment
 • Cibáková, V. - Rósza, Z. - Cibák, Ľ.: Marketing služieb

+

 • Musa, H. a kol.: Medzinárodné financie
 • Oreský, M.  a kol.: Aplikovaný marketing
 • Holub, D. a kol.: Základy práva pre ekonómov
 • Bystrická, K. a kol.: Internetový obchod 2

Cena balíčka po 30% zľave je 120,85 €.