Menu

Balíček literatúry pre študentov VŠEMvs – 2. ročník

 

Knihy v tomto balíčku sú určené pre študentov 2. ročníka bakalárskeho štúdia na VŠEMvs.

Základný balíček obsahuje prístup k elektronickým učebniciam prostredníctvom digitálnej knižnice Smarteca.
Cena balíčka po zľave je 22 €.

Rozšírený balíček obsahuje 9 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam:

 • Cibáková, V. a kol.: Ekonomika verejného sektora
 • Beňová, E. a kol.: Ekonomika verejného sektora – praktikum
 • Kachaňáková, A. a kol.: Personálny manažment
 • Kachaňáková, A. a kol.: Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách
 • Sedlák, M.: Základy manažmentu
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie
 • Sobeková-Majková, M.: Ako financovať malé a stredné podniky
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a podnikateľské myslenie I
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II

Cena balíčka po 30% zľave je 78,80 €.


Prémiový balíček obsahuje 9 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam + 4 atraktívne publikácie z vydavateľstva WK:

 • Cibáková, V. a kol.: Ekonomika verejného sektora
 • Beňová, E. a kol.: Ekonomika verejného sektora – praktikum
 • Kachaňáková, A. a kol.: Personálny manažment
 • Kachaňáková, A. a kol.: Riadenie ľudských zdrojov v organizáciách
 • Sedlák, M.: Základy manažmentu
 • Vlachynský, K. a kol.: Podnikové financie
 • Sobeková-Majková, M.: Ako financovať malé a stredné podniky
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a podnikateľské myslenie I
 • Papula, J. a kol.: Podnikanie a podnikateľské myslenie II

+

 • Musa, H. a kol.: Medzinárodné financie
 • Oreský, M.  a kol.: Aplikovaný marketing
 • Holub, D. a kol.: Základy práva pre ekonómov
 • Bystrická, K. a kol.: Internetový obchod 2

Cena balíčka po 30% zľave je 128,64 €.