Menu

Balíček literatúry pre študentov VŠEMvs – 1. ročník

 

Knihy v tomto balíčku sú určené pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia na VŠEMvs.

Základný balíček obsahuje prístup k elektronickým učebniciam prostredníctvom digitálnej knižnice Smarteca.
Cena balíčka po zľave je 22 €.

Rozšírený balíček obsahuje 6 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam:

 • Táncošová, J. – Hudáková, M. – Švecová, S.: Ekonómia
 • Lisý, J. a kol.: Ekonómia
 • Sedlák, M. a kol.:  Podnikové hospodárstvo
 • Martinovičová, D. – Čejková, V.: Poistenie rizík malých a stredných podnikov
 • Cibáková, V. - Bartáková, G.: Základy marketingu
 • Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo

Cena balíčka po 30% zľave je 86,56 €.


Prémiový balíček obsahuje 6 kníh v papierovej forme vrátane prístupu k elektronickým učebniciam + 4 atraktívne publikácie z vydavateľstva WK:

 • Táncošová, J. – Hudáková, M. – Švecová, S.: Ekonómia
 • Lisý, J. a kol.: Ekonómia
 • Sedlák, M. a kol.:  Podnikové hospodárstvo
 • Martinovičová, D. – Čejková, V.:Poistenie rizík malých a stredných podnikov
 • Cibáková, V. - Bartáková, G.: Základy marketingu
 • Majdúchová, H. a kol.: Podnikové hospodárstvo

+

 • Musa, H. a kol.: Medzinárodné financie
 • Oreský, M.  a kol.: Aplikovaný marketing
 • Holub, D. a kol.: Základy práva pre ekonómov
 • Bystrická, K. a kol.: Internetový obchod 2

Cena balíčka po 30% zľave je 136,40 €.