Menu

Novinky a oznamy

24 2 2022

PREDĹŽENIE VÝZVY - Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM

Milé študentky a študenti VŠEM, volebná komisia z členov Akademického senátu jeho študentskej časti predlžuje výzvu na voľby zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu VŠEM v Bratislave, ktorý je najvyšší zastupiteľský orgán študentov a jeho cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov vysokej školy, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre všestranný spoločenský, kultúrny a športový rozvoj študentského života na vysokej škole. 


RSS

Kalendár udalostí

Archive