Menu

Novinky a oznamy

18 2 2022

Vybrali sme si správnu vysokú školu a študenti verejných škôl nám môžu závidieť IT vybavenie a prístup profesorov k študentom

Kolegyne, kolegovia, študenti prezenčnej aj kombinovanej formy štúdia na VŠEM, 

ako delegátky súkromných vysokých škôl môžeme zhrnúť, že problematika financovania vysokých škôl v rámci ŠRVŠ sa nás momentálne nedotýkala. Nadmerný nedostatok financií pre verejné a štátne vysoké školy nám, v momentálnej situácii, nedovolili žiadať o rovnakú podporu aj pre súkromné školy.  

18 2 2022

Správa z ustanovujúceho valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl

V dňoch 12.1. 2022 – 15.1. 2022 sa v Novej Dubnici konalo ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ). Za študentskú časť Akademického senátu VŠEM sa na zhromaždení zúčastnila študentka denného prezenčného štúdia Barbora Illíková a študentka kombinovaného štúdia Ing. Katarína Kováčová.  
RSS

Kalendár udalostí

Archive