Menu

Novinky a oznamy

17 2 2022

Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM - VÝZVA

Milé študentky a študenti VŠEM, volebná komisia z členov Akademického senátu jeho študentskej časti podáva výzvu na voľby zástupcov - poslancov do Študentského parlamentu, ktorí si na prvom zasadnutí zvolia svoje vedenie. Volebnému kolu, ktoré sa uskutoční dňa 28. 2. 2022 elektronicky prostredníctvom portálu Webex, predchádza návrhové kolo v termíne od 17.  do 21. februára 2022. 

RSS

Kalendár udalostí

Archive