Menu

Novinky a oznamy

16 2 2022

Akademický senát VŠEM podporuje novelu VŠ zákona

Vážené kolegyne, kolegovia, študentky a študenti, 

Akademický senát našej vysokej školy, po konzultáciách s vedením VŠEM a po zohľadnení názorov iných súkromných vysokých škôl, vypracoval návrh stanoviska, v ktorom sa s výzvou nestotožňuje a neodporúča vedeniu VŠEM zúčastniť sa na symbolickom proteste prerušením výučby dňa 21. 2. 2022.

RSS

Kalendár udalostí

Archive