Menu

Novinky a oznamy

Rektor VŠEM: Digitalizácia prináša prístupnejšie, interaktívnejšie a flexibilnejšie vzdelávanie

Rektor VŠEM: Digitalizácia prináša prístupnejšie, interaktívnejšie a flexibilnejšie vzdelávanie

26. júla 2023

V posledných rokoch digitálne vzdelávanie výrazne zmenilo spôsob, akým sa učíme. S technologickým pokrokom a prítomnosťou digitálnych technológií sa vzdelávacie prostredie transformuje a otvára nové možnosti nielen pre študentov a pedagógov, ale aj vzdelávacie inštitúcie. 

Problematike digitálneho vzdelávania bolo koncom mája 2023 venované medzinárodné vzdelávacie fórum pre krajiny strednej a východnej Európy; 8th CEEC Education Expo, ktoré sa uskutočnilo v čínskom meste Ningbo. Prednáška rektora VŠEM doc. Ing. Ľuboša Cibáka, PhD. MBA s názvom „Príležitosti a výzvy digitálneho vzdelávania - Spolupráca vo vzdelávaní medzi krajinami strednej a východnej Európy“ vzbudila značný ohlas a diskusiu, a to nielen medzi účastníkmi z Číny, ale najmä z európskych krajín.  

 

Pán rektor, práve oblasť digitálneho vzdelávania patrí na VŠEM k prioritám, ktoré sa postupne implementujú a darí sa napĺňať aj dlhodobý zámer vysokej školy na obdobie do roku 2027. Ale vráťme sa k počiatkom digitálneho vzdelávania. Odkedy môžeme o ňom hovoriť? 

Digitálne vzdelávanie má svoje korene v rozvoji informačných technológií ešte v druhej polovici 20. storočia. Začiatky digitálneho vzdelávania sa dajú vysledovať až do 70. a 80. rokov, keď sa prvýkrát začali využívať počítače vo vzdelávacom prostredí. Dovtedy sa počítače používali predovšetkým na spracovanie údajov a iné výskumné účely, no postupne sa začali objavovať prvé digitálne výučbové programy a vzdelávacie hry. V 80. a 90. rokoch spolu s rozvojom osobných počítačov a dostupnosťou internetu sa vzdelávanie stalo dostupnejším. Vznikali interaktívne vzdelávacie programy, multimediálne prezentácie a online vzdelávacie zdroje. V tomto období sa tiež začali rozvíjať počítačové kurzy a e-learningové platformy. Avšak od začiatku 21. storočia digitálne vzdelávanie neustále napreduje spolu s rozvojom digitálnych technológií. Rozšírenie mobilných zariadení a významné zefektívnenie online komunikácie umožňuje ešte väčšiu flexibilitu a prístupnosť vzdelávania. Je dôležité si uvedomiť, že digitálne vzdelávanie je dynamický proces, ktorý sa neustále mení a prispôsobuje novým technologickým výzvam a potrebám vzdelávacieho prostredia.  

 

Zamerajme sa na príležitosti digitálneho vzdelávania, ktorým bola venovaná aj vaša prezentácia v Číne. Ktoré patria k tým najdôležitejším? 

V oblasti digitálneho vzdelávania sa dá identifikovať päť hlavných príležitostí: (1) lepší prístup k vzdelaniu a tým prístupnejšie vzdelávanie, (2) vyššia flexibilita a komfort vzdelávania, (3) digitálne a interaktívne metódy vzdelávania, (4) jednoduché možnosti globálnej spolupráce nielen medzi študentami, pedagógmi a vzdelávacími inštitúciami (5) prístupnejšie možnosti celoživotného vzdelávania. Digitálne vzdelávanie odstraňuje geografické obmedzenia a umožňuje študentom z rôzneho sociálneho prostredia vyštudovať vysokú školu aj vďaka digitalizovaným študijným materiálom a online prednáškam, a čo je tiež dôležité, každý môže študovať vlastným tempom a naplánovať si štúdium flexibilne a komfortne v súlade so svojimi možnosťami.  

 

Ako zabezpečiť efektívne a kvalitné využívanie digitálnych technológií a nástrojov na podporu vzdelávania? 

Táto otázka sa dotýka mnohých aspektov digitálneho vzdelávania a vyžaduje zváženie rôznych faktorov. Je potrebné zabezpečiť dostatočný prístup k zdrojom, technológiám a infraštruktúre pre vzdelávacie inštitúcie a jednotlivcov. Pedagógovia musia získať dostatočné digitálne kompetencie a schopností, aby mohli efektívne využívať digitálne nástroje v pedagogickom procese. Dôležité je aj vytvorenie prostredia, ktoré podporuje aktívne vzdelávanie, kritické myslenie a tvorivé používanie digitálnych technológií študentmi. Netreba zabúdať ani na bezpečnosť, ochranu súkromia a etického používanie digitálnych prostriedkov vo vzdelávaní. S rýchlym rozvojom digitálnych technológií prichádza na rad množstvo výziev, ktoré sú pred nami a je potrebné sa ne pripraviť.  

 

Čo považujete za najväčšie výzvy digitálneho vzdelávania? 

Tých najväčších výziev je niekoľko, ale je možné ich zhrnúť na päť najvýznamnejších, medzi ktoré patrí (1) digitálna gramotnosť, (2) interakcia a aktívna angažovanosť, (3) zabezpečenie kvality vzdelávania, (4) spravodlivé hodnotenie a prevencia podvádzania a (5) digitálne bariéry. Ak to rozmením na drobné, tak nie všetci študenti majú potrebné digitálne kompetencie a zručnosti, ktoré zahŕňajú napríklad aj schopnosť efektívne využívať digitálne nástroje či kritické hodnotenie online informácií. Univerzity musia poskytovať dostatočnú podporu a školenia, aby sa zabezpečilo, že študenti sú vybavení potrebnými digitálnymi zručnosťami. Čo sa týka interakcie a angažovanosti, tak v online vzdelávacom prostredí môžu chýbať osobné a sociálne väzby. Udržanie pozornosti a interakcie študentov môže byť v digitálnom vzdelávaní náročné. Univerzity preto musia uplatňovať také stratégie a prístupy, ako sú aktívne vyučovacie metódy, virtuálne diskusie, či projekty, v rámci ktorých študenti spolupracujú a mali by podporovať aktivitu študentov, vzájomnú spolupatričnosť, aby vnímali, že sú súčasťou komunity. Ďalšou výzvou je zabezpečenie kvality, ktorá garantuje, že vzdelávacie materiály sú dostatočne aktuálne, hodnotenia sú primerane náročné, ale spravodlivé, a podpora pri štúdiu je dostupná všetkým študentom. Univerzity by mali vybudovať také mechanizmy na zabezpečenie kvality, aby udržali integritu digitálneho vzdelávania. Zabezpečenie kvality a úplnosti online kurzov, či programov je preto kľúčové! Na druhej strane je práve spravodlivé hodnotenie a prevencia podvádzania výzvou, ktorá si vyžaduje osobitné riešenia v súlade s najnovšími dostupnými prostriedkami a technológiami, často až po využitie dostupných nástrojov umelej inteligencie. Univerzity musia implementovať dostatočne bezpečné a spoľahlivé metódy hodnotenia, aby sa zabránilo podvádzaniu a na dostatočnej úrovni bola zabezpečená akademická integrita. Za zmienku určite stojí aj nastavenie kritérií tzv. ,,netikety“ ktorá by sa mala vo virtuálnom a online prostredí dodržiavať. A v neposlednom rade, by som spomenul výzvu - digitálne bariéry, ktoré predstavujú nerovnaký prístup k digitálnym technológiám a dostatočnému pripojeniu na internet medzi všetkými študentmi. Nie všetci študenti možno majú prístup k spoľahlivému internetovému pripojeniu, vhodným zariadeniam alebo potrebnému softvéru. 

 

Aké sú predpoklady kvalitného digitálneho vzdelávania? 

Predpokladom či podmienkou je vytvorenie funkčnej infraštruktúry s dostupným internetovým pripojením na technologicky vyspelých zariadeniach vo vzdelávacích zariadeniach a domácom prostredí študentov. Dôležité je aj kontinuálne vzdelávanie učiteľov zamerané na nové technológie ako aj digitálne nástroje a ich integráciu do vyučovacieho procesu. Toto zahŕňa oboznamovanie sa s novými nástrojmi, aplikáciami a metódami vyučovania s využitím digitálnych technológií, ako sú virtuálna realita, rozšírená realita, umelá inteligencia a strojové učenie. Tieto technológie ponúkajú nové spôsoby interaktívneho a zaujímavého vzdelávania prostredníctvom simulácií a vizualizácií. Digitálne vzdelávanie je bez akýchkoľvek pochybností tu a prináša novú paradigmu. Je len a len na nás, či sa nám podarí efektívne tieto možnosti a príležitosti využiť, a pripraviť primerané riešenia na všetky výzvy, ktoré sú s ním spojené. 

 


Print

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Archive