Menu

Novinky a oznamy

Správa z ustanovujúceho valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl

18. februára 2022

V dňoch 12.1.2022 – 15.1.2022 sa v Novej Dubnici konalo ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Študentskej rady vysokých škôl (ďalej skrátene ŠRVŠ). Valné zhromaždenie (VZ) je najvyšším rozhodovacím orgánom ŠRVŠ, ktorý tvoria zvolení delegáti z jednotlivých vysokých škôl. Zasadnutia valného zhromaždenia sa konajú štyrikrát ročne a naše delgátky sa zúčastnili na prvom, t. j. ustanovujúcom valnom zhromaždení ŠRVŠ. 


Za študentskú časť Akademického senátu VŠEM sa zhromaždenia zúčastnila študentka denného prezenčného štúdia Barbora Illíková a za študentskú časť akademickej obce našej vysokej školy sa zúčastnila študentka kombinovaného štúdia Ing. Katarína Kováčová.  


Program VZ pozostával z niekoľkých častí: jednou z nich bola aj diskusia s hosťami z ministerstva školstva SR: so štátnym tajomníkom MŠVVaŠ SR Ľudovítom Paulisom, riaditeľom odboru stratégii MŠVVaŠ SR Martinom Kánovským a predsedom školského výboru NR SR Richardom Vašečkom 


Veľmi prínosné diskusie prebehli s predsedom Rady vysokých škôl Martinom Putalom, predsedníčkou Klubu dekanov SR Jarmilou Kmeťovou, predsedom a podpredsedom Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavlom Ondekom a Miroslavom Habánom a za Slovenskú rektorskú konferenciu prišiel rektor TnUAD Jozef Habánik. 

V ďalších častiach rokovania sa uskutočnili voľby do orgánov ŠRVŠ. Naše delegátky sa zúčastnili na rokovaní pracovných skupín, čo im umožnilo bližšie sa oboznámiť aj s poslaním študentského ombudsmana, ďalej so Stratégiou internacionalizácie vysokoškolského štúdia na Slovensku, o tiež sa oboznámili s fungovaním akademických senátov ako aj z poslaním a podmienkami na využívanie fondu na podporu športu a fondu na podporu vzdelávania. Z hľadiska verejných vysokých škôl bol prerokovaný návrh Metodiky delenia štátnej dotácie verejných vysokých škôl.  


Z výsledkov rokovaní VZ vyplynulo že: 

  1. ŠRVŠ navrhuje, aby sa do novely VŠ zákona pridalo ustanovenie o študentskej samospráve, ktorá by efektívne zastupovala potreby a hlas študentov na fakultnej úrovni, čo sa týka predovšetkým verejných vysokých škôl. 

  1. ŠRVŠ sa dlhodobo zaujíma a mapuje situáciu ohľadne duševného zdravia študentov. Pandemická situácia mohla zhoršiť duševnú pohodu aj študentom vysokých škôl. Spoločne sa hľadali spôsoby a aktivity, ktorými sa dá zefektívniť starostlivosť o duševné zdravie študentov. 

  1. ŠRVŠ je súčasťou implementácie Stratégie internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030, v rámci ktorej sa podporuje snaha vysokých škôl prispieť ku skvalitneniu vysokoškolského prostredia pre zahraničných študentov a zamestnancov vysokých škôl na území SR. ŠRVŠ sa usiluje aj o to, aby sa zahraniční študenti čo najlepšie integrovali do spoločnosti a aby boli odbremenení od zbytočnej byrokracie. 

  1. Valné zhromaždenie ŠRVŠ presadzuje, aby mala študentská samospráva jasné miesto v pripravovanej novele vysokoškolského zákona, a to tak, aby efektívne zastupovala potreby študentov. ŠRVŠ konštatuje, že najefektívnejší spôsob ako zakotviť študentskú samosprávu do novely vysokoškolského zákona, je prenechať konkrétnu formu študentskej samosprávy na  podľa potrieb študentov. 

  

Podrobnejšie informácie z rokovania ako aj uznesenie VZ ŠRVŠ nájdete tu: 

Print

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Archive