Menu

Novinky a oznamy

Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM - VÝZVA

17. februára 2022

Voľby poslancov Študentského parlamentu VŠEM - VÝZVA 

  

Milé študentky a študenti bakalárskych, magisterských i doktorandských programov vo všetkých formách štúdia na VŠEM, 

Študentský parlament VŠEM v Bratislave je najvyšší zastupiteľský orgán študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorého cieľom je zastupovať záujmy všetkých študentov vysokej školy, zabezpečovať neformálne vzdelávanie a podieľať sa na vytváraní vhodných podmienok pre všestranný spoločenský, kultúrny a športový rozvoj študentského života na vysokej škole. 

V súlade so Štatútom študentského parlamentu,  Študentský parlament VŠEM tvoria:  

  1. Vedenie parlamentu, ktoré pozostáva z Predsedníctva, ktoré je trojčlenné: predseda riadi činnosť parlamentu a vedie zasadnutia. Podpredseda je štatutárnym zástupcom predsedu v jeho neprítomnosti, pôsobia ako kontaktné miesto pre každého študenta, ktorý hľadá odpovede na svoje otázky o štúdiu, študentskom živote a obhajujú práva študentov a reprezentujú ich v orgánoch univerzity. Druhý podpredseda má funkciu tajomníka parlamentu, teda zodpovedá za administratívno-informačné záležitosti.  

  1. Zástupcovia (poslanci), ktorí boli volení študentmi. Každý ročník zastupujú maximálne 2 poslanci prezenčného štúdia a po 2 poslancov kombinovaného, resp. externého štúdia z každého Miesta prvého kontaktu. Členmi parlamentu sú tiež delegáti VŠEM v Študentskej rade vysokých škôl  a členovia Študentskej časti AS VŠEM, ktorí môžu byť zároveň poslancami. 

Vzhľadom na to, že za posledné dva roky, vplyvom pandemických opatrení, došlo k utlmeniu činnosti Študentského parlamentu a medzitým bývalé vedenie parlamentu ukončilo štúdium na našej vysokej škole, z poverenia Akademického senátu VŠEM volebná komisia z členov Akademického senátu VŠEM jeho študentskej časti (Bc. Katarína Bulíková, Barbora Illíková, Ing. Katarína Kováčová), podáva výzvu na uskutočnenie volieb zástupcov – poslancov študentského parlamentu, ktorí si na prvom zasadnutí zvolia svoje vedenie.  

Volebné kolo sa uskutoční dňa 28. 2. 2022 (deň) od 07:30 h do 16:00 h elektronicky prostredníctvom portálu Webex v zmysle štatútu Študentského parlamentu. 
 
Volebnému kolu predchádza návrhové kolo 

Právo navrhovať kandidáta na zástupcu - poslancov študentského parlamentu za každý ročník, resp. Miesto prvého kontaktu, má každý študent VŠEM v Bratislave. 

Návrh musí obsahovať: meno, priezvisko, ročník, formu štúdia, Miesto prvého kontaktu, kontakty: mob., e-mail. 

  

Návrhové kolo  

Začiatok návrhového kola: 17. 2.  2022  (piatok) o 15.00  

Koniec návrhového kola: 21. 2.  2022 (pondelok) o 14:59  

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v študentskom portáli student.vsemba.sk   

Každý študent môže navrhnúť 2 kandidátov na zástupcov – poslancov študentského parlamentu. 

MENÁ KANDIDÁTOV PROSÍME OZNÁMIŤ TU: https://forms.office.com/r/i0byFpypFw  

Po ukončení návrhového kola volebná komisia osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. V prípade, ak sa navrhovaný kandidát nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.  

Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov na delegátov ŠRVŠ, ktorí svoju kandidatúru potvrdili, a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke VŠEM v Bratislave.  

Mená kandidátov budú zverejnené rovnakým spôsobom ako Výzva dňa 22. 2. 2022 

 

Bc. Katarína Bulíková 
predsedníčka volebnej komisie 

Print

Kalendár udalostí

«jún 2024»
poutstštpisone
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567

Archive