Menu

Novinky a oznamy

Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do ŠRVŠ

9. decembra 2021

Vysoká škola ekonómie a manažmentu v Bratislave, má podľa štatútu Študentskej rady vysokých škôl právo nominovať dvoch zástupcov z radov študentov do tejto rady na obdobie rokov 2022 – 2024.

Jeden kandidát je volený zo študentskej časti Akademického senátu VŠEM a druhý kandidát sa volí z radov študentov VŠEM – teda zo študentskej časti Akademickej obce VŠEM.

Na prípravu a zabezpečenie priebehu elektronických  volieb AS VŠEM vydáva tieto organizačné pokyny:

Termín konania doplňujúcich volieb: 15.12.2021
Dĺžka konania volieb: 07:30 – 16:00 hod.

 

Toto organizačné zabezpečenie sa v primeranom rozsahu riadi znením Volebného poriadku do AS VŠEM v Bratislave schváleným AS VŠEM dňa 1.11.2012. Kandidátom na delegáta ŠRVŠ za akademickú obec (AO) študentov VŠEM v Bratislave môže byť len študent VŠEM v Bratislave.

Do ŠRVŠ SR sa v zmysle čl. 1 ods. 3 Štatútu ŠRVŠ volí 1 delegát.

Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.

Právo navrhovať kandidáta na delegáta ŠRVŠ za študentskú časť AO VŠEM v Bratislave má každý člen študentskej časti AO VŠEM v Bratislave, a to z členov študentskej časti akademickej obce VŠEM v Bratislave.

Navrhnúť možno najviac toľko kandidátov, koľko sa obsadzuje mandátov, t. j. jedného (1).


Návrhové kolo

Začiatok návrhového kola: 10. 12. 2021 (piatok) o 15:00
Koniec návrhového kola: 13. 12. 2021 (pondelok) o 14:59


Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha zaslaním e-mailu na adresu volby@vsemba.sk alebo volby@vsemvs.sk 

Každý člen študentskej časti Akademickej obce VŠEM môže navrhnúť 1 kandidáta na delegáta do ŠRVŠ za AO študentov VŠEM v Bratislave.


Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Po ukončení návrhového kola volebná komisia osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. V prípade, ak sa navrhovaný kandidát nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.

Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov na delegátov ŠRVŠ, ktorí svoju kandidatúru potvrdili, a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke VŠEM v Bratislave.

Ďalšie organizačné pokyny oznámi predseda študentskej časti AS VŠEM v Bratislave najneskôr dňa 14.12.2021.

Volebné kolo

Keďže pre voľby do ŠRVŠ je potrebné zriadiť volebnú komisiu, ale jej zriadenie Zásady volieb do AS VŠEM v Bratislave neupravujú, túto volebnú komisiu zriadi študentská časť AS VŠEM v Bratislave tajným hlasovaním prostredníctva e-volieb najneskôr 09.12.2021.

Zvolení členovia študentskej volebnej komisie si spomedzi seba zvolia predsedu a meno predsedu bezodkladne oznámia predsedovi AS VŠEM v Bratislave.

Harmonogram volieb

Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do ŠRVŠ sa vykoná podľa čl. 7 Volebného poriadku AS VŠEM v Bratislave

Vyhodnotenie výsledkov volieb upravuje čl. 8 Zásad volieb do AS VŠEM v Bratislave. Každý člen AO má právo podať námietky a sťažnosti voči priebehu a výsledkom volieb do AS VŠEM v Bratislave.

 

Print

Kalendár udalostí

«február 2023»
poutstštpisone
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272812345
6789101112

Archive