Menu

Novinky a oznamy

SUMÁR OPATRENÍ, NARIADENÍ A PRÍKAZOV PRE ŠTUDENTOV v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)

SUMÁR OPATRENÍ, NARIADENÍ A PRÍKAZOV PRE ŠTUDENTOV v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)

24. marca 2020

SUMÁR OPATRENÍ, NARIADENÍ A PRÍKAZOV PRE ŠTUDENTOV v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)

Aktualizované: 16.3.2020
Posledná aktualizácia: 24.3.2020

V súvislosti s aktuálnou situáciou v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. vydala 3 príkazy platné v termíne od 9.3.2020 do 30.4.2020:

· do odvolania zakazujem vstup do priestorov VŠEMvs všetkým študentom,

· nahradzujem prezenčnú metódu výučby na dennom prezenčnom štúdiu dištančnou metódou, resp. inými spôsobmi tak, aby výučba bola nahradená v plnom rozsahu;

· pozastavujem konzultácie na dennom kombinovanom štúdiu a externom kombinovanom štúdiu a nahradzujem ich dištančnou metódou, resp. inými spôsobmi tak, aby výučba bola nahradená plným rozsahom;

· nariaďujem, aby končiace ročníky dokončili výučbu v letnom semestri v súlade s platným harmonogramom akademického roka do 9.4.2020 dištančnou metódou;

· nariaďujem, aby ostatné ročníky pokračovali vo výučbe do konca semestra v súlade so schváleným harmonogramom akademického roka 2019/2020 dištančnou metódou;

· ukladám pedagógom povinnosť zrealizovať spôsob náhrady prezenčnej formy výučby prostredníctvom Moodle resp. inými spôsobmi tak, aby výučba bola nahradená v plnom rozsahu;

· ruším prezenčné konzultačné hodiny a nahradiť ich v plnom rozsahu elektronickou formou komunikácie;

· ruším vypísané termíny prezenčných skúšok na dennom kombinovanom štúdiu a externom kombinovanom štúdiu a nahradiť ich v inom termíne; a v uvedenom termíne nevypisovať nové termíny prezenčných skúšok;

· nariaďujem posunutie termínu odovzdania bakalárskych, diplomových a rigoróznych prác do 15.5.2020;

· ruším májový termín rigoróznych štátnych skúšok a nový termín prispôsobiť mimoriadnym opatreniam a následne ho oznámiť;

· ruším úradné hodiny Centra služieb pre študentov;

· poverujem prorektora pre zahraničné vzťahy naďalej monitorovať študentov našej vysokej školy, ktorí sa nachádzajú na mobilitách mimo Slovenska a komunikovať s partnerskými univerzitami;

· nariaďujem dočasne neprijímať študentov, pedagógov a zamestnancov z partnerských univerzít v rámci mobilít ERASMUS+;

· poverujem riaditeľku Centra služieb pre študentov zabezpečiť zverejnenie publikácií VŠEMvs na vhodnom elektronickom úložisku a sprístupniť ho študentom končiacich ročníkov;

· nariaďujem odpustenie pokút za nedodržanie výpožičnej lehoty pri výpožičkách z akademickej knižnice počas trvania mimoriadnej situácie;

· nariaďujem predĺženie termínu prijímania prihlášok na štúdium z 31.3.2020 do 31.7.2020;

· navrhujem informovať študentov končiacich ročníkov o možnosti, že štátne skúšky neprebehnú podľa pôvodného harmonogramu akademického roka 2019/2020 (teda v prvej polovici júna), ale v náhradnom termíne, o ktorom budú študenti včas informovaní z ohľadom na aktuálnu situáciu;

· zakazujem organizovať hromadné akcie

· upozorňujem študentov a zamestnancov VŠEMvs na usmernenia k šíreniu koronavírusu:

V prípade, že študenti alebo zamestnanci VŠEMvs boli a vrátili sa v ostatnom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav. V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

- ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,

- v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,

- v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe.

 

VŠEMvs odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

- pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,

- pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,

- vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

 

Pedagogický proces bude naďalej prebiehať formou samoštúdia, dištančnou alebo inou vhodnou metódou. Konkrétny spôsob ďalšej výučby vám oznámi príslušný vyučujúci prostredníctvom Moodle.

V tejto súvislosti chcem vyzvať všetkých študentov, aby počas uvedeného obdobia do školy osobne nechodili a súčasne ich chcem požiadať, aby pravidelne aj niekoľkokrát za deň kontrolovali oznamy na študentskom portáli a predovšetkým oznamy na Moodle k daným predmetom, pretože pedagógovia budú so študentmi komunikovať touto formou.

Upozorňujem, že nahradenie prezenčnej metódy výučby nie je rektorským voľnom a že štúdium naďalej pokračuje, iba inou metódou.

Print

Kalendár udalostí

«máj 2023»
poutstštpisone
24252627282930
12
255

ERASMUS+ mobility študentov - výzva na predkladanie žiadostí

Vo štvrtok dňa 11. 05. 2023 sa uskutoční výberové konanie ERASMUS+...
Read more
34567
89
256

Deň otvorených dverí 9. mája 2023

Dňa 9. mája 2023 sa na VŠEM v Bratislave uskutočnil májový...
Read more
1011121314
15161718
258

ERASMUS+ mobility študentov - výsledky výberového konania

Výsledky online výberového konania pre ERASMUS+ mobilitu študentov za...
Read more
192021
22232425262728
2930311234

Archive