Menu

Získaj nových spolužiakov a študuj lacnejšie!

VŠEMvs Ti ponúka možnosť študovať lacnejšie!

Získaj nových študentov, ktorí sa na VŠEMvs zapíšu a ak sa ukáže, že si ich získal alebo presvedčil na štúdium práve Ty, dostaneš jednorazový finančný bonus. Tento bonus môžeš použiť na úhradu školného alebo iných poplatkov spojených so štúdiom na VŠEMvs.

V praxi to teda znamená, že finančný bonus získaš vtedy, ak sa na štúdium zapíšu dvaja noví študenti a bude preukázané, že si študentov pre štúdium na VŠEMvs získal práve Ty. V takomto prípade Ti bude na účet študenta pripísaných 100 eur. Ak presvedčíš tretieho študenta, získaš bonus v podobe ďalších 100 eur, spolu to už bude 200 eur. Ak presvedčíš štvrtého študenta, získaš bonus v podobe ďalších 100 eur, spolu to už bude 300 eur. Ak by si bol pri získavaní nových študentov mimoriadne úspešný, môžeš si týmito finančnými bonusmi vykryť aj celé školné na ďalší akademický rok.

Počas zápisu do vyššieho ročníka musíš do príslušnej kolónky uviesť mená študentov, ktorí sa zapísali na VŠEMvs vďaka Tvojej iniciatíve.  Ak aj títo noví študenti uvedú pri svojom zápise do príslušnej kolónky, že sa na VŠEMvs zapísali vďaka Tvojmu odporučeniu, patrí Ti za každého takého študenta vyššie spomenutý finančný bonus. Celý proces kontroly a priznania bonusov prebehne po ukončení zápisov automaticky. V prípade, že došlo podľa Tvojej mienky k nejakým nezrovnalostiam, kontaktuj student.support@vsemvs.sk.

Tak neváhaj a aj Ty využi možnosť študovať lacnejšie!