Menu

Účet študenta VŠEMvs

V záujme sprehľadnenia úhrad školného a iných platieb (platba za opravné a rektorské termíny, vydanie študentskej karty a podobne), bol na našej vysokej škole vytvorený a zavedený Účet študenta, ktorý bude prednostne slúžiť pre potreby študenta.

Účet študenta je určený na sledovanie záväzkov študenta voči VŠEMvs  a na sledovanie ich úhrad.

Prostredníctvom tohto účtu môže študent priebežne sledovať aj svoj finančný kredit. V prípade, že sa študent na účte dostane do mínusu, bude mať zablokovaný vstup do informačného systému školy, vstup do budovy a až kým nevyrovná záväzky, nebude môcť ďalej študovať.

Študent bude môcť prostredníctvom svojho účtu sledovať aj priznaný finančný bonus za získanie nových študentov VŠEMvs, prípadne iné zľavy.

Účet študenta je dostupný po prihlásení v sekcii Osobné informácie.