Menu

Novinky a oznamy

18 5 2017

Študentská vedecká a odborná činnosť 2017

Študentská vedecká a odborná činnosť 2017

Rektorka VŠEMvs v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. v spolupráci so Študentskou radou VŠEMvs vyhlasuje dňa 18. mája 2017 11. ročník celoškolskej súťaže s medzinárodnou účasťou o najlepšie práce v Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. 


1 5 2017

UNIHRY 2017

UNIHRY 2017

Chceš si zašportovať na unikátnom akademickom športovom podujatí a reprezentovať farby VŠEMvs? Navštív kvalitne vybavený športový areál na FTVŠ UK a zabav sa športom v pondelok 1. mája 2017 v Bratislave. Prihlás sa na UNIHRY 2017!

25 4 2017

Akademická knižnica VŠEMvs

Akademická knižnica VŠEMvs

V utorok 25. apríla 2017 bude Akademická knižnica VŠEMvs zatvorená z dôvodu účasti zamestnancov knižnice na školení v Centre vedecko-technických informácií.

12 4 2017

Rektorské voľno nebude

Na základe rozhodnutia rektorky VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. sa výučba vo štvrtok 13. 4. a v utorok 18. 4. 2017 uskutočňuje podľa platného rozvrhu.


RSS

Buď SMART aj na výške

Na VŠEMvs ako prvej na Slovensku máš študijnú literatúru vo svojom tablete stále so sebou!

Vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša na Tvoju vysokú školu, ako prvú na Slovensku, aplikáciu, ktorá Ti umožní čítať knihy, skriptá a inú študijnú literatúru v elektronickej forme na tablete alebo v počítači.
​​
Čítajte viac ...

Účet študenta, splátky, bonusy ...

Čo nájdete na študentskom portáli bez prihlásenia a po prihlásení

Portál ponúka dve úrovne informácií v závislosti od toho, či študent je alebo nie je prihlásený. 

Prvá úroveň – bez prihlásenia – poskytuje

 • všeobecné oznamy a informácie o výučbe;
 • ďalšie doplňujúce informácie k štúdiu;
 • užitočné kontakty;
 • prístup do Čiernej skrinky
 • prístup k Používateľským príručkám

Druhá úroveň – po prihlásení poskytuje

 • okrem všeobecných oznamov aj osobné oznamy určené výhradne prihlásenému študentovi;
 • komfortné zobrazovanie rozvrhu a konzultačných hodín s prihlasovaním;
 • základné osobné informácie o študentovi, účet študenta, prihlasovacie údaje;
 • vstup do elektronického indexu;
 • prihlasovanie na skúšky;
 • vstup do elektronického zápisu.

V prípade problémov s prihlásením alebo zobrazovanými údajmi kontaktujte IT oddelenie VŠEMvs e-mailom na student.support@vsemvs.sk.