Menu

Novinky a oznamy

24 3 2020

SUMÁR OPATRENÍ, NARIADENÍ A PRÍKAZOV PRE ŠTUDENTOV v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)

SUMÁR OPATRENÍ, NARIADENÍ A PRÍKAZOV PRE ŠTUDENTOV v súvislosti so zamedzením šírenia ochorenia COVID-19 (koronavírus)

V súvislosti s aktuálnou situáciou v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19) rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. vydala 3 príkazy platné v termíne od 9.3.2020 do 30.4.2020:

17 3 2020

Príhovor rektorky VŠEMvs

Príhovor rektorky VŠEMvs

Vážené kolegyne a kolegovia,
milé študentky a študenti,

rozhodla som sa, že sa k vám, v týchto náročných a neľahkých dňoch, prihovorím vo svojom mene, ako aj v mene Vedenia Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave.

16 3 2020

Rozhodnutie rektorky VŠEMvs k aktuálnej situácii dňa 16.3.2020

Rozhodnutie rektorky VŠEMvs k aktuálnej situácii dňa 16.3.2020

Vážené kolegyne a kolegovia,
Vážené študentky a študenti,

v súvislosti s aktuálnou situáciou v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu (ochorenie COVID-19), ako rektorka Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave vydávam príkaz č. 2 s platnosťou v termíne od 16.3.2020: 

10 3 2020

Deň otvorených dverí je zrušený!

Deň otvorených dverí je zrušený!

V súvislosti s aktuálnou situáciou s výskytom a šírením koronavírusu rektorka VŠEMvs v Bratislave v utorok 10. marca 2020 ruší Deň otvorených dverí. 
Zároveň nezabudni, že ak si podáš prihlášku na štúdium dňa 10. 3. 2020 - máš ju bez poplatku.   
V prípade otázok sme Vám k dispozícii online na: info@vsemvs.sk alebo telefonicky na: 0905 11 11 83

RSS

Buď SMART aj na výške

Na VŠEMvs ako prvej na Slovensku máš študijnú literatúru vo svojom tablete stále so sebou!

Vydavateľstvo Wolters Kluwer prináša na Tvoju vysokú školu, ako prvú na Slovensku, aplikáciu, ktorá Ti umožní čítať knihy, skriptá a inú študijnú literatúru v elektronickej forme na tablete alebo v počítači.
​​
Čítajte viac ...

Účet študenta, splátky, bonusy ...

Čo nájdete na študentskom portáli bez prihlásenia a po prihlásení

Portál ponúka dve úrovne informácií v závislosti od toho, či študent je alebo nie je prihlásený. 

Prvá úroveň – bez prihlásenia – poskytuje

 • všeobecné oznamy a informácie o výučbe;
 • ďalšie doplňujúce informácie k štúdiu;
 • užitočné kontakty;
 • prístup do Čiernej skrinky
 • prístup k Používateľským príručkám

Druhá úroveň – po prihlásení poskytuje

 • okrem všeobecných oznamov aj osobné oznamy určené výhradne prihlásenému študentovi;
 • komfortné zobrazovanie rozvrhu a konzultačných hodín s prihlasovaním;
 • základné osobné informácie o študentovi, účet študenta, prihlasovacie údaje;
 • vstup do elektronického indexu;
 • prihlasovanie na skúšky;
 • vstup do elektronického zápisu.

V prípade problémov s prihlásením alebo zobrazovanými údajmi kontaktujte IT oddelenie VŠEMvs e-mailom na student.support@vsemvs.sk.